SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW2023-01-19  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w „Szkole dla Rodziców i Wychowawców”, organizowanej po raz kolejny w oparciu o program A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku to małe kroki ku głębszej relacji z dziećmi, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości.
Zapisu na zajęcia można dokonać w sekretariacie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie pod nr tel. 68 384 20 02 lub 665 181 242 do dnia 27.01.2023r.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Udział w w/w szkole jest bezpłatny.