Informacja2016-11-22  
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wolsztynie realizuje doradztwo zawodowe w zakresie pomocy uczniom i ich rodzicom w wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Zadania te realizowane są poprzez:
  • porady indywidualne i konsultacje na terenie poradni w oparciu o dostępne informatory, teczki zawodów oraz przewodniki po zawodach
  • zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia
  • diagnozę preferencji zawodowych oraz diagnozę zainteresowań
  • warsztaty edukacyjne dla uczniów
  • spotkania z rodzicami.