Konferencja „Zaburzenia ze spektrum Autyzmu”2016-12-02  
Dnia 19.11.2016 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie odbyła się konferencja nt. „Zaburzenia ze spektrum Autyzmu”. Konferencja była adresowana do rodziców oraz nauczycieli i specjalistów zainteresowanych w/w tematyką. W sumie uczestniczyło w niej około 100 osób. Prelegentką była Pani dr Anna Kostiukow, która przekazała zainteresowanym ciekawe i przydatne informacje dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad i konsultacji. W konferencji wziął również udział Wicestarosta Pan Piotr Krajewski, który powitał uczestników. Była to już 3 konferencja dla nauczycieli i rodziców organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wolsztynie we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie.

Dyrektor PPP-P
Magdalena Molicka