Informacja2016-11-22  
<ul> <li>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie jest plac&oacute;wką publiczną realizującą zadania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczeg&oacute;łowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199)</li> <li>Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie jest Powiat Wolsztyński. Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty</li> <li>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia specjalist&oacute;w: psycholog&oacute;w, pedagog&oacute;w, logoped&oacute;w, doradc&oacute;w zawodowych</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><u>Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w czwartki w godz. 12.00-14.00</u><br /> (w sytuacjach losowych w miarę potrzeb)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse; border:medium none; height:667px; width:563px"> <tbody> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;DYREKTOR</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Magdalena Molicka</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;NEUROLOGOPEDA, SURDOPEDAGOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Hanna Strugała </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;NEUROLOGOPEDA</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Ewa Warych</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA, DORADCA ZAWODOWY</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Lidia Bergier</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PEDAGOG, SURDOPEDAGOG, LOGOPEDA</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Krystyna Suchojad </span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PEDAGOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Jolanta Wośkowiak</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:1px solid black; vertical-align:top; width:307px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:9.0pt"><span style="background-color:white"><span style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#434343">Pedagog, Tyflopedagog</span></span></span></span></span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Katarzyna Pietruszka</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG, DORADCA ZAWODOWY</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Joanna Frącek</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Natalia Kmiecik-Michalska</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Alicja Formaniewicz-Szyndler</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Marlena Bocer</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p>Margareta Ceblowska</p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Anita Adamczak</span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:1px solid black; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:385px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;PSYCHOLOG</span></span></p> </td> <td style="border-bottom:1px solid black; border-left:none; border-right:1px solid black; border-top:none; vertical-align:top; width:229px"> <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Joanna Błaszczyk</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>