Szkolenie „Pomoc osobom poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych – zasady interwencji”2016-12-02  
Dnia 28.11.2016 roku w sali sesyjnej odbyło się szkolenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie dotyczące  interwencji w sytuacjach kryzysowych.Szkolenie prowadziły Pani Katarzyna Ciszewska i Pani Sandra Żyża, które mają bogate doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami w kryzysie.
W szkoleniu wzięło udział 40 osób z instytucji i placówek z terenu powiatu wolsztyńskiego, którzy na co dzień mają do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Byli to m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, Domu Dziecka „Droga”, Sądu Rejonowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych, Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach Wolsztyn, Siedlec i Przemęt.

Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wolsztynie
Magdalena Molicka