Informacje ogólne2016-11-22  
  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie.
  3. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z placówek oświatowych powiatu wolsztyńskiego na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
  4. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
  5. Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście, przyjęcia obowiązują według kolejności zgłoszeń.
  6. Poradnia prowadzi konsultacje i porady w ramach dyżurów popołudniowych poza badaniami diagnostycznymi (terminarz dyżurów dostępny jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie powiatu).