Szkolenie - Trening umiejętności społecznych2018-02-02  
Dnia 31.01.2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  w Wolsztynie odbyło się szkolenie „Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie”.
W szkoleniu wzięło udział 27 pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pozostałych specjalistów ze szkół i placówek powiatu  wolsztyńskiego.Organizatorem była Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie we współpracy z Instytutem „ProEduco” z Ostrołęki. Szkolenie prowadziła Pani mgr Irena Wielowiejska-Comi (psycholog, terapeuta systemowy, nauczyciel, edukator, mediator, trener).


Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie
Magdalena Molicka