Informacja2016-11-22  
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie prowadzi działania profilaktyczne w zakresach:
  • profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
  • profilaktyka niepowodzeń szkolnych w wieku przedszkolnym i szkolnym ( uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
  • wczesna profilaktyka zaburzeń mowy
  • profilaktyka zdrowego stylu życia
  • profilaktyka niepowodzeń szkolnych u dzieci zdolnych