ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE Z ELEMENTEM SOCJOTERAPII2018-09-27  
Informujemy, że w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym będą ponownie organizowane zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami socjoterapii dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wolsztyńskiego. Skierowane są one dl dzieci i młodzieży napotykających na trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nieradzących sobie z wyrażaniem emocji, agresywnych, niestosujących się do ogólnie przyjętych norm.
Grupy będą organizowane w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania. Zapisy osobiście lub telefonicznie (68 384 20 82) lub u prowadzących zajęcia: pedagoga-socjoterapeuty  mgr L. Bergier, psychologa mgr N. Kmiecik.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor
Magdalena Molicka