Spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych2018-10-16  
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania warsztatowe grupy wsparcia pedagogów szkolnych dotyczące przygotowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z 2017 roku  w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.          

Spotkania te będą odbywać się w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie, ul. Przemysłowa 5.

Harmonogram:
25.10.2018r.  godz. 14:00
- dla  dzieci i uczniów z niepełnosprawnością ruchową i afazją
- dla dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących

07.11.2018r. godz. 14:00 
- dla dzieci i uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
- dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
- dla dzieci i uczniów słabowidzących i niewidzących           


Dyrektor
Magdalena Molicka