Informacja2016-11-22  
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wolsztynie prowadzi działania terapeutyczne w zakresach:
  • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji
  • terapia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
  • terapia dzieci i młodzieży z dysleksją (w tym ryzyko dysleksji)
  • terapia dzieci ze znacznymi trudnościami w nauce szkolnej
  • terapia logopedyczna
  • terapia EEG i RSA  Biofeedback