Spotkanie pedagogów2019-11-06  
Zapraszamy  na  spotkanie  pedagogów  szkolnych  w  ramach  Grupy  Wsparcia, które odbędzie się 15 listopada 2019r. o godz. 12:00 w tutejszej poradni. Na spotkaniu będą omawiane sprawy bieżące.

 
Dyrektor
Powiatowej Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej
Magdalena Molicka