Komunikat2020-03-25  
W związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie, za zgodą Starosty Wolsztyńskiego zawiesza zajęcia w tutejszej poradni od dnia 26.03.2020r. do dnia 10.04.2020r.
Jednocześnie informuję, iż od środy 25.03.2020r. do minimum zostają ograniczone sprawy załatwiane osobiście. Będzie to możliwe wyjątkowo, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym z dyrektorem poradni (nr tel. 665181242,665181240, adres e-mail: ppppwolsztyn@wp.pl).
Ponadto, mając na uwadze trudną sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemii informuję, że istnieje możliwość skorzystania z  telefonicznych porad i konsultacji udzielanych przez dyrektora poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 665181242.
W razie konieczności uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i potrzeby kontaktu z konkretnym pracownikiem, podajemy Państwu bezpośrednie adresy e-mail do pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w tutejszej poradni, którzy aktualnie służą swoją pomocą.