Informacja2016-11-22  
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie realizuje dwa projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
  1. "Zaplanuj swoja przyszłość" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS w terminie od 01.09.2008 r. do 30.09.2010 r.. Ogólna wartość projektu wynosi 129 606,00 PLN. Jego celem ogólnym jest wsparcie 720 uczniów techników z terenu powiatu wolsztyńskiego oddziaływaniami z zakresu pośrednictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. "Razem w przyszłość" - projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez EFS w terminie od 01.03.2010r. do 31.12.2010r. Ogólna wartość projektu wynosi 232 75640 PLN. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz integracja społeczna rodzin. Celem realizowanym przez poradnię jest wspomagania wychowawcze i edukacyjne rodziny.