czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Organizacja

Informacja

2016-11-22
 
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie jest placówką publiczną realizującą zadania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199)
  • Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie jest Powiat Wolsztyński. Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w czwartki w godz. 12.00-14.00
(w sytuacjach losowych w miarę potrzeb)

 

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 DYREKTOR

 Magdalena Molicka

 NEUROLOGOPEDA, SURDOPEDAGOG

 Hanna Strugała – Rozynek

 NEUROLOGOPEDA

 Ewa Warych

 PEDAGOG, SOCJOTERAPEUTA, DORADCA ZAWODOWY

 Lidia Bergier

 PEDAGOG, SURDOPEDAGOG, LOGOPEDA

 Krystyna Suchojad

 PEDAGOG

 Jolanta Wośkowiak

Pedagog, Tyflopedagog

Katarzyna Pietruszka

 PSYCHOLOG, DORADCA ZAWODOWY

 Joanna Frącek

 PSYCHOLOG

 Natalia Kmiecik-Michalska

 PSYCHOLOG

 Alicja Formaniewicz-Szyndler

 PSYCHOLOG

 Marlena Bocer

 PSYCHOLOG

Margareta Ceblowska

 PSYCHOLOG

 Anita Adamczak

 PSYCHOLOG

 Joanna Błaszczyk

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82
tel. kom. 665-181-242

 liczba odwiedzin: 208501      online: 1