czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Organizacja

Informacja

2016-11-22
 
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie jest placówką publiczną realizującą zadania zgodnie z Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199)
  • Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie jest Powiat Wolsztyński. Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zatrudnia specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w czwartki w godz. 12.00-14.00
(w sytuacjach losowych w miarę potrzeb)

Dyrektor - mgr Magdalena Molicka
Neurologopeda - mgr Danuta Brodala - Szwedo
Neurologopeda, Surdopedagog - mgr Hanna Strugała - Rozynek
Pedagog, Socjoterapeuta, Doradca zawodowy - mgr Lidia Bergier
Pedagog, Surdopedagog, Logopeda - mgr Krystyna Suchojad
Pedagog - mgr Jolanta Wośkowiak
Psycholog, Tyflopedagog - mgr Maja Augustyniak - Michalska
Psycholog - mgr Joanna Frącek
Psycholog, Doradca zawodowy - mgr Marek Michalski
Psycholog - mgr Natalia Kmiecik
Psycholog mgr Alicja Formaniewicz
Psycholog Agata Otoka

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82


 liczba odwiedzin: 137711      online: 1