czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
System przyjęć

Informacje ogólne

2016-11-22
 
  1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie.
  3. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z placówek oświatowych powiatu wolsztyńskiego na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
  4. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.
  5. Rejestracja odbywa się telefonicznie lub osobiście, przyjęcia obowiązują według kolejności zgłoszeń.
  6. Poradnia prowadzi konsultacje i porady w ramach dyżurów popołudniowych poza badaniami diagnostycznymi (terminarz dyżurów dostępny jest we wszystkich placówkach oświatowych na terenie powiatu). 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82
tel. kom. 665-181-242

 liczba odwiedzin: 275345      online: 1