czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A

Spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych

2018-10-16
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania warsztatowe grupy wsparcia pedagogów szkolnych dotyczące przygotowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z 2017 roku  w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.          

Spotkania te będą odbywać się w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie, ul. Przemysłowa 5.

Harmonogram:
25.10.2018r.  godz. 14:00
- dla  dzieci i uczniów z niepełnosprawnością ruchową i afazją
- dla dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących

07.11.2018r. godz. 14:00 
- dla dzieci i uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera
- dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
- dla dzieci i uczniów słabowidzących i niewidzących           


Dyrektor
Magdalena Molicka

<- powrót
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82
tel. kom. 665-181-242

 liczba odwiedzin: 258352      online: 1